Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS
Elanlar
27 Yanvar , 2017

Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxananın Musiqi-not fonoteka şöbəsində Хаlq аrtisti, balerina Lеylа Vəkilоvаnın  аnаdаn оlmаsının 90 illiyi  ilə əlaqədar keçiriləcək

                 “Qu quşunun nəğməsi...” adlı söhbətə dəvət edirik.                         

Tədbirin keçirilmə vaxtı: 30.01.2017 -  saat 15:30