Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

"Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə"

Kitabda Azərbaycan milli teatrının və mətbuatının banisi, görkəmli jurnalist, xeyriyyəçi, ictimai xadim Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığından bioqrafik səpkili hümunələr, onun doğmalarının xatirələri və tanınm

Kərimov , Yusif. İşğal vadisi: tarixi roman

Oxuculara təqdim olunan bu tarixi romanda müəllif son iki əsrdə müxtəlif işğallara məruz qalan  Azərbaycanın , onun bir parçası olan  Arazbasar vadisinin üzləşdiyi məşəqqətlərdən bəhs edir.