Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Babayev M. P. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi

 Kitabda torpaq deqradasiyasının amilləri, növləri, torpağın fiziki, kimyəvi, bioloji deqradasiyası, torpaq eroziyası, xəritələşdirilməsi, qiymətləndirilməsi  haqda tədbirlər verilmişdir.

Zərifə Əziz qızı Əliyeva : biblioqrafiya

Görkəmli oftolmoloq həkim Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəaliyyəti ilə əlaqədar materialların biblioqrafiyası  kitabda  3 dildə verilmişdir

Knyaz Miskinli. Ot kökü üstə bitər

Kitab Azərbaycanınn Milli Qəhrəmanı, polis kapitanı Əli Hüseyn oğlu Məmmədovun həyat və döyüş yoluna həsr olunmuşdur.                               &

Müslüm Maqomayev. Dahi Lanza

Kitab italyan əsilli görkəmli Amerika müğənnisi Mario Lanzanın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Müəllif zəngin faktik materiallarla Lanzanın parlaq müğənni karyerası və faciəli taleyi haqqında söhbə

"Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü

Monoqrafiyada XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısından başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasətinin indiyə qədər davam edən mərhələsinin təhlili xronikası verilmişdir.