Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

AZƏRBAYCAN TARİXİ II CİLD

Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin II cildində III əsrdən tutmuş XIII yüzilin I rübünədək olan dövrü tədqiq edilmiş, sasanilərin və ərəblərin hakimiyyətləri zamanı baş verən siyasi-ictimai, iqtisadi-mədəni dəyişik

Azərbaycan tarixi III cild

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu və digər institut əməkdaşlarının uzun illər boyu apardıqları axtarışların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən başlayaraq son dövrü işıqlandırılm

Azərbaycan tarixi IV cild

Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur. XIX əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi, yurdumuzun şimal torpaqları Rusiya imperiyasının tərkibində qaldı. Cilddə istilanın gedi

Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti

Kitab Türk xalqlarnn kitab və kitabxana mədəniyyəti istiqamətindəkompleks yanaşılan ilk tədqiqat işidir. Ən qədim dövrdən başlayaraq yazı,yazı materialı, əlyazma kitabı və kitabçılıq texnologiyaları ilə yanaşı, dastanvə&

Xocalı-1992

''Xocalı-1992“ kitabı 1992-ci ildə, erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqrımı qurbanlanın xatirəsinə ithaf olunmuşdur. Kitaba Azarbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin&nbs