Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensilopediyası
17 Dekabr , 2016
"'Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi qurucluıq sahalərində atdığı mühiim addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa miiddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cilmhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu."                                                                                       Heydər Əliyev
Faylı yuklə