Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Yeni kitablar
AŞIQ ƏLƏSGƏRİN SÖZ ÜMMANI
16 Dekabr , 2016
Kitab Aşıq Ələsgərin şeir dilinə, fərdi üslubunun başlıca atributlarının şərhinə həsr olunmuşdur. Onun poeziya dilinin, bədii üslubunun ən mühüm tərəflərinə, poetik forma sistemində müxtəlif dil vahidlərinin obrazlılıq və ekspressivlik keyfiyyətlərinə geniş yer verilmiş, obrazlı dil vasitələrin hormaniyasını yaradan leksik-semantik söz qrupları, ayrı-ayrı üslubi fiqurların yüksək sənətkarlığı təmin edən bədii quruluş komponentlərinin estetik məziyyətləri təhlildən keçirilmişdir.
Faylı yuklə