Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Yeni kitablar
ELİN ŞİRUYƏSİ, SÖZÜN SƏRRAFI
5 Dekabr , 2016
Geniş yaradıcılıq yolu keçmiş, görkəmli söz ustadı Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında zamanzaman ədəbi tənqidçilər, şairlər, yazıçılar, elm adamları mətbuatda öz fikirlərini bildirmiş, rəy və mülahizələrini irəli sürmüşlər. Bu kitabda toplanan məqalə və şeirlər şairin çoxşaxəli yaradıcılığını, yenilməz şəxsiyyətini gələcək nəsillərə tanıtmaqda xüsusi bir töhfə olacaqdır.
Faylı yuklə