Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan tarixi VI cild
2 Noyabr , 2016
Bu cilddə Vətən tarixinin mürə kkəb və ziddiyyətli dövrlərindən biri olan 20-30-cu illərin uğurlu və məşəqqətli tarixi hadisələri nəzərdən keçirilir. Sovet hakimiyyətinin qurulması, "milli" dövlət quruculuğu, sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə, mədəni həyat, idarəetmənin zorakılıq, görünməmiş cəza tədbirləri ilə müşayiət olunan inzibati-amirlik sistemi, eləcə də yeni cəmiyyət qurmağın bütün ağırlıqlarını çiyinlərində daşıyan milyonlarla zəhmətkeşin gərgin əmək fəaliyyəti indiyədək öyrənilmə miş arxiv sənədləri və dövri mətbuat materialları əsasında tamvə hərtərəfli şərh olunur
Faylı yuklə