Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan xalq bayramı-Novruz
1 Mart , 2016
Bu kitab Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinintamtma layihəsi çərçivəsində Azərbaycan xalqınm milli bayramıhaqqında bilgiləri əks etdirir.İnanınq ki, dəyərli fotolarvə rəsm əsərləri, dolğun məlumatlarvə folklor nümunələri ilə zəngin olan toplunu vərəqlədikcə, böyükbayramla bağlı adət-ənənə və mərasimlər sisteminin yaranması, qorunubyaşadılması prosesini izləyə biləcəksiniz
Faylı yuklə