Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Yeni kitablar
Yeni kitablar
6 Avqust , 2015

Tusi, Nəsirəddin. Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab toplusu / N. Tusi ; ərəb dilindən tərc.: Ə. Əmirəhmədov, E. M. Məmmədov ; elmi red. Ə. Babayev. - Bakı : Nafta-Press, 2008. - 165 s.

Əsərdə onluq və altmışlıq say sistemlərində hesab əməllərinin yerinə yetirilməsi qaydaları verilmişdir. Bu qaydalardan bəziləri müasir dövrdə riyaziyyat dərsliklərində verilən qaydalardan daha aydın və sadədir.