Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası

Gəncə şəhər MKS

Yeni kitablar
Yeni kitablar
6 Avqust , 2015

Əliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim qala şəhərləri / V. Əliyev, R. Bağırov ; elmi red. İ. Babayev. - Bakı  : 

Elm, 2012. - 192 s.

 Əsərdə qədim Naxçıvanın e.ə. III minilliyinin sonu və II minillik tarixinin mühüm və aktual problemləri araşdırılır.